تعرفه ها

تعرفه های تی تی طرح



خرید چت روم 25 نفره
دامنه:به انتخاب مشتری
ورژن:نصب جدید ترین ورژن
پشتیبانی:24 ساعته
اپدیت:رایگان
امنیت: تضمینی
سرور:المان
قیمت: 60 تومن
خرید چت روم 50 نفره
دامنه:به انتخاب مشتری
ورژن:نصب جدید ترین ورژن
پشتیبانی:24 ساعته
اپدیت:رایگان
امنیت: تضمینی
سرور:المان
قیمت: 68 تومن
تعرفه هاست ماهانه
ظرفیت 25 نفره : 10 تمن
ظرفیت 50 نفره : 17 تمن
ظرفیت 100 نفره : 40 تمن
ظرفیت 150 نفره : 80 تمن
ظرفیت 200 نفره : 100 تمن